บริการของเรา

PTKMARKETLAW


L
egal services บริการด้านกฎหมาย

 • บริการรับเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (ทุกประเภท)
 • รับว่าความทั่วราชอาณาจักร คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย คดีศาลทหาร ศาลรัฐธรรมนูญ คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ละเมิดลิขสิทธิ์,สิทธิบัตร,เครื่องหมายการค้า) คดีภาษีอากร คดีแรงงาน
 • รับว่าความให้กับสถาบันการเงิน, บริษัทประกันภัย, บริษัทให้เช่าซื้อ, บริษัทเอกชนทั่วไป
 • รับติดตามทวงหนี้, บังคับคดี, สืบหาทรัพย์ และบุคคล
 • รับแก้ไขหนี้, ปรับโครงสร้างหนี้, สถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นเงินกู้, บัตรเครดิต, บริษัทเช่าซื้อ
 • ติดตามรถยนต์สูญหายด้วยทีมงานคุณภาพ
 • รับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย และอรรถคดีต่างๆ ,ภาษีอากร, แรงงาน,ประกันสังคม, วางระบบบัญชีและภาษีโดยทีมงานผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพ
 • รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ,ทะเบียนพาณิชย์ ,คณะบุคคล ,สมาคม ,มูลนิธิ ,บริษัทมหาชนจำกัด ,ลิขสิทธิ์ ,สิทธิบัตร ,เครื่องหมายการค้า ,ขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (WORK PERMIT)
 • รับจัดทำบัญชี ,งบการเงินต่างๆ
 • รับทำคำรับรองลายมือชื่อ และเอกสาร NOTARIAL SERVICE ATTORNEY
 • รับทำวีซ่าทั่วโลก เริ่มตั้งแต่วางแผนการเดินทางให้ลูกค้า ติดต่อรับเอกสาร แปล วิเคราะห์เอกสาร แก้ไขข้อด้อย ยื่นวีซ่า อำนวยความสะดวกสบาย ทำให้ลูกค้าได้รับวีซ่าและได้รับความสะดวกในการเดินทาง (ลูกค้าชาวไทยเดินทางไปยังต่างประเทศ)
 • แปลเอกสาร พร้อมรับรอง
 • ดำเนินการรับรองเอกสารที่กงสุล
 • จองและขายตั๋วเครื่องบินและโรงแรม ทั่วโลก
 • จัดนักเรียนศึกษาต่อต่างประเทศ หาที่พัก โรงเรียน และดำเนินการเรื่องวีซ่าให้
 • ขายประกันการเดินทาง
 • รับดำเนินเอกสารจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
 • รับทำวีซ่าชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาอยู่ที่ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าธุรกิจ วีซ่าทำงาน อื่นๆ
 • ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน
 • ปรึกษานำเข้าแรงงาน MOU
 • รายงานตัว 90 วัน
 • แจ้งออก-แจ้งเข้า
 • ต่อใบอนุญาตทำงาน
 • MOU RETURN

 

Marketing services บริการด้านการตลาด

 • บริการให้คำปรึกษาทางการตลาดและกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อพัฒนาองค์กร
 • บริการให้คำปรึกษาเรื่องการพัฒนาทีมงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อเพิ่มยอดขาย ขยายกำไร อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ให้คำปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ธุรกิจที่เหมาะสมแก่ลูกค้า
 • บริการด้านการผลิตสื่อโฆษณา Online , Graphics ,ตัดต่อคลิปวีดีโอ ฯลฯ
 • บริการรับจัดงานประชุมสัมมนา งานเลี้ยงบริษัท งานมอบรางวัล ทีมีประสบการณ์ รวมทั้งบริการงานถ่ายภาพ, บันทึกวีดิโอ (VIDEO)
 • บริการให้เช่าจอ LED ,บริการจัดหา พิธีกร Pretty MC ,การยื่นขออนุญาตขอใบอนุญาตส่งสลากชิงโชค ทุกประเภท บริษัทฯ สามารถจัดงาน และดำเนินงานภายใต้งบประมาณที่มีได้ ทุกประการ
 • บริการรับโพตส์เว็บบอร์ดกว่า 100 เว็บไซต์ เพื่อทำSEO ให้กับธุรกิจคุณ
 • บริการออกแบบ ทำเว็บไซต์ ที่รองรับทุกหน้าจอการแสดงผล

Sales services บริการด้านการขาย

 • บริการการขายสินค้าผ่านระบบ Call center ทั้งแบบรับสายเข้า และแบบโทรออก ทาง อีเมล หรือจะเป็นช่องทางใหม่ๆ อย่าง chat, social media
 • บริการระบบ CRM สำหรับทีมการขาย พร้อมด้วยเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองการขาย การจัดโปรโมชั่น รายการงานขาย มุมมองลูกค้าแบบ 360 องศา การสนับสนุนการขายที่เกิดซ้ำ และการทำงานการขายอัตโนมัติ
 • บริการงานด้าน Activity below the line ที่รองรับการออกบูธ การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์สินค้า หรืองานประชาสัมพันธ์กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ตามวัตถุประสงค์