เกี่ยวกับเรา

PTKMARKETLAW

Company Profile

PTK MARKETLAW ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2563    โดยกลุ่มบุคคลที่ประกอบวิชาชีพนักกฎหมายและทนายความที่มีประสบการณ์การทำงานมากว่า 20 ปี นักการตลาดมืออาชีพ และนักการประชาสัมพันธ์ ที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี   โดยบริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ต่อ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ชื่อว่า “ บริษัท พีทีเค มาร์เก็ตลอว์ จำกัด ” 

Objective

  • ให้บริการด้านกฎหมาย ทั้งการให้คำปรึกษากฎหมาย อรรถคดี และรับว่าความตามมาตรฐานวิชาชีพ ทั่วราชอาณาจักร
  • ให้บริการด้านการตลาด วางแผนธุรกิจ  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรธุรกิจทุกประเภท
  • ให้บริการด้านการขาย ส่งเสริมการขาย และสร้างกลยุทธ์ให้กับการขายทุกช่องทาง ให้กับองค์กรธุรกิจให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

Vision PTK MARKETLAW

มุ่งมั่นที่จะเป็นมืออาชีพในการให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านการตลาด และเป็นที่ปรึกษาด้านบริการด้านการขาย ให้เป็นที่ยอมรับ และได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าทุกระดับ

Slogan 
เราพร้อมคุณครองธุรกิจของคุณด้วยงานกฎหมาย ส่งเสริมการตลาดและการขาย ด้วยความซื่อสัตย์ และซื่อตรง”

Mission

  • บริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการนำเสนอ รูปแบบการบริการของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ และซื่อตรง
  • บริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตลาดใหม่ๆ ช่องทางการบริการการขายที่มีประโยชน์ตอบโจทย์ทางธุรกิจ  รวมทั้งการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าถึง และเป็นที่ยอมรับ ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • บริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการพัฒนาพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพ มีทักษะ ความรู้ความสามารถในการที่จะตอบสนองการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงาน และให้บริการลูกค้าทุกระดับ ด้วยความซื่อสัตย์ และซื่อตรง
  • บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางในการรับบริการการจัดจำหน่ายสินค้า และส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับกลุ่มเจ้าของสินค้า หรือบริการทุกระดับ