วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 สำนักกฎหมาย พีทีเค มาร์เก็ตลอว์ ร่วมกับศิษย์เก่าโนนเพชร เสร็จสิ้นภารกิจส่งมอบ ชุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬา ใน ” โครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง “

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 สำนักกฎหมาย พีทีเค มาร์เก็ตลอว์ ร่วมกับศิษย์เก่าโนนเพชร เสร็จสิ้นภารกิจส่งมอบชุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬา ใน ” โครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ” โดยการประสานงานของ ผอ.แทน ด่านแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม จัดทำโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆ

ได้มีอุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพ ที่จะใช้ในการออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง และห่างใกลยาเสพติด ทั้งนี้ทางสำนักกฎหมายขอขอบพระคุณผู้อุปการะคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกิจกรรมในครั้งนี้