วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 สำนักกฎหมาย พีทีเค มาร์เก็ตลอว์ ร่วมกับศิษย์เก่าโนนเพชร เสร็จสิ้นภารกิจส่งมอบ ชุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬา ใน ” โครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง “

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 สำนักกฎหมาย พีทีเค มาร์เก็ตลอว์ ร่วมกับศิษย์เก่าโนนเพชร เสร็จสิ้นภารกิจส่งมอบชุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬา ใน ” โครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ” โดยการประสานงานของ ผอ.แทน ด่านแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม จัดทำโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆ

ได้มีอุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพ ที่จะใช้ในการออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง และห่างใกลยาเสพติด ทั้งนี้ทางสำนักกฎหมายขอขอบพระคุณผู้อุปการะคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกิจกรรมในครั้งนี้

งานสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563 บริษัท วีซ่าแอนด์ ทรานสเลชั่น เซอร์วิส จำกัด ณ อาคาร ดิ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

เมื่อวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณพงษ์ศักดิ์ เทียบแก้ว หัวหน้าสำนักกฎหมาย พีทีเค มาร์เก็ตลอว์ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีเค มาร์เก็ตลอว์ จำกัด ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณวิภาวดี ฮามาด CEO บริษัท วีซ่าแอนด์ ทรานสเลชั่น เซอร์วิส จำกัด และ คุณสุทธิเกียรติ์ เศรษฐี CEO บริษัท รอยัล คิงส์ ทราเวล แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ที่ได้ร่วมกันผนึกกำลังจัดงานสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563 ณ อาคาร ดิ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์


ซึ่งตลอดระยะเวลาที่จัดงาน บริษัทฯได้มอบมีกิจกรรมดีๆ ให้กับพนักงานมากมาย อาทิเช่น กิจการการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการด้านการทำวีซ่าในรูปแบบต่างๆ กิจกรรมละลายพฤติกรรม และการสร้างทัศนะคติที่ดีในการทำงาน จากดร.มงคล กรัตะนุถะ (Dr.fish) วิทยากรชื่อดังที่มีประสบการณ์การบรรยายให้ความรู้ มามากกว่า 200 บริษัท และปิดท้ายกิจกรรมด้วยงาน V/R Party 2020 ที่สร้างรอยยิ้มให้กับพนักงานทุกคนได้มีความสุข และมีพลังในการกลับไปทำงานกันอย่างมีประสิทธิภาพกันต่อไป